Op deze plek publiceren wij de jaarverslagen van WIJ. In een jaarverslag tref je naast het financieel verslag van de penningmeester, ook het verslag van de secretaris aan.

2017   2018