Aanvragen voor WIJ kun je het hele jaar door indienen. Het bestuur komt tweemaandelijks bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Als checklist voor het indienen van een aanvraag, kun je onderstaande vragen doorlopen:

1. Je vertegenwoordigt een burgerinitiatief (minimaal drie personen) of een vereniging of een stichting zonder winstoogmerk.
2. Je project heeft een brede insteek en is gericht op meerdere inwoners van Wijdemeren.
3. Het gaat om een vernieuwend initiatief dat bijdraagt aan maatschappelijke saamhorigheid, aan verbinding en versterking van de buurt.
4. Het is een activiteit op het gebied van kunst, cultuur, welzijn, sport, natuur, dieren of educatie.
5. Je kunt ontoereikend een beroep doen op middelen van een ander fonds, stichting of organisatie.
6. Het betreft een donatie van maximaal € 5000,-

Aan de uitkomst van deze checklist kun je geen rechten ontlenen, maar als je alle vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, kun je je aanvraag ter beoordeling voorleggen aan het bestuur. Vul hiervoor onderstaand formulier in. Zo nodig vragen wij nadere informatie bij je op.

  Organisatienaam

  Naam (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer(s)

  Uw Email (verplicht)

  Website(s)

  Omschrijving van het doel en de inhoud van het project, in maximaal 10 zinnen:

  Inschatting inkomsten en uitgaven van het project (begroting)*.