Het Gemeenschapsfonds Wijdemeren is voor haar bestaan afhankelijk van giften, schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en donaties. Alle middelen zijn uiteraard van harte welkom, WIJ is er immers voor en met elkaar.

Wanneer je WIJ financieel wilt ondersteunen, kun je een bedrag overmaken naar de bankrekening van het fonds, NL75 RABO 0312 2694 47. Je kunt ook onderstaand formulier invullen, dat tevens bruikbaar is voor jaarlijkse donaties.

ANBI
Het fonds is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast garandeert de ANBI-status dat het geld op een juiste manier wordt beheerd en besteed.

  Donatiebedrag

  Naam (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Uw Email (verplicht)

  Telefoonnummer

  Mijn gift kan worden afgeschreven van IBAN nummer:

  Rekeninghouder:

  IBAN nummer

  Machtigingssoort